İstanbul Yelken Kulübü

İSTANBUL | FENERBAHÇE

Hakkında

Türkiye’de yelkenin, askeri ve ticaret alanları dışında, spor ve gezi amacıyla kullanılması 1800’lü yılların ikinci yarısında başlamıştır. Marmara Denizi’ni süsleyen ilk yelkenciler, Levanten ve yabancı kökenli olup İstanbul’da yaşayan ailelerin mensuplarından oluşmakta idi. Türklerin bu alanda görülmesi ise Bahriye mektebi talebelerinin okula ait yelkenli teknelerle adalar ile Anadolu sahilleri arasındaki eğitim amaçlı seyirleri ile başlayacaktı. Dönemde ağırlıklı olarak yelkenli sandallar kullanılırdı. O tarihlerde yine yabancıların kurduğu üç yelken kulübü mevcuttu. Bunlar Büyükada’da “Prinkipo Yat Kulübü” (bugünkü Anadolu Kulübünün olduğu yerde), Bakırköy’de (Makrıköy) Agia Stefanos (Aya Stefanos) Yelken Kulübü ve bugün Moda iskelesinin hemen girişindeki restoranın yerinde salaş barakada Khalkedon Racing Club (Kadıköy Yarış Kulübü) idi. Organize edilen yarışlar hep kendi aralarında cereyan ederdi. Bugüne kadar ele geçmiş en eski kupa, Prinkipo Yat Kulübü’nce organize edilen ve üç genç İngiliz bahriye subayınca kazanılan kupa 1878 tarihini taşımaktadır. (Bu kupa halen İstanbul Yelken Kulübü şeref salonundadır.) Türklerin bu yarışlara dahil olmaları için yirmi yıl daha geçmesi gerekecekti. Yelken sporu alanında Türkler tarafından kazanılan ilk kupa, dönemin Bahriye mektebi öğrencisi Münif Paşazade Faik Bey ve yakın arkadaşı Mehmet Ali Efendi (Seyfioğlu ailesine mensuptur) tarafından, Afacan adını koydukları yelkenli sandal ile Prinkipo Yat Kulübünce organize edilen ve iki hafta sonuna yayılan bir seri yarış sonucunda 1898 yılında kazanılmıştır.(Bu kupa halen Betül Seyfioğlu’ndadır). Türkiye ve İstanbul’da ilk resmi yarış ise 12 Ağustos 1932 tarihinde Moda koyunda yapılmıştır. Şarpi sınıfındaki bu ilk yarışta Kulübümüz kurucularından ŞEREF REFİK Bey (Şeref Birgen) ve ŞAKİR ATIF Bey (Şakir Atıf Gürsoy) birinci gelerek ilk resmi Türkiye Şampiyonu olarak yelken tarihi sayfalarında yerlerini almışlardır. O tarihlerde Kulübün bulunduğu Fenerbahçe yarımadasında Osmanlı’dan kalma Fener, ağaçlar ve bir kilise harabesinden başka bir yapı yoktu.Yarımadanın Kuzey Doğusunda ise Bizans döneminden, bir mendirek kalıntısı yer almakta idi. Dönem halkının piknik alanı olarak bilinen bu şirin yarımada, Moda Deniz Kulübüne sık sık gelen ve yelken yarışları izleyen Türkün ebedi ATA’sı, 17 Mayıs 1937 günü şimdiye kadar hep karşı yakadan gördüğü bu yarımadayı gezdi ve bu gezi esnasında maiyetindeki zevata şu direktifi verdi : “Mendirek onarılsın, ve Fenerbahçe yarımadasının bir bölümü Belediyeye devredilerek, münasip bir kira ile burada kurulacak bir Kulübe tahsis edilsin ve Türk gençleri burada yelken sporu yapsınlar” Bu direktif Ankara’ya dönüşte, Türkiye Büyük Millet Meclisi resmi kayıtlarına bir Bakanlar Kurulu Kararı olarak girecektir. Bu kararın altındaki imza : Riyaseti Cumhur Mustafa Kemal Atatürk’tür. Bu konu ile ilgili olarak bir takım resmi yazışmalar, bu kararı takip eder. Ne yazık ki, Ata’mızın hastalığı ve zamansız kaybı araya girecek, takip eden yıllarda ise Avrupa’da patlayan İkinci Dünya Savaşı, her ne kadar Türkiye bir taraf olmadıysa da, çekilen yokluklar arasında Ata’mızın direktifinin hayata geçirilmesi mümkün olamamıştır. Ancak bu direktifin heyecanını kalplerinde taşıyan ve hiç unutmayan dört yelken aşığı Türk genci bir araya gelerek Kulübün kuruluşu için kolları sıvarlar. Bu dört müteşebbis genç, sırasıyla Kulübümüzün 1, 2, 3 ve 4 sicil numaralı üyeleri olacak: 1- Behzat Baydar (Yelkenci – Tüccar) 2- Burhan Kunt (Yelkenci – İnşaat Mühendisi) 3- Şeref Birgen (Yelkenci – Eczacı) 4- Harun Ulman (Yelkenci – Deniz İnşa Mühendisi) Kurucularımızdan üç tanesi (Baydar, Birgen ve Ulman) aynı zamanda 1936 Berlin Olimpiyat Oyunlarında Ülkemizi temsil etmiş ilk Türk Olimpik yelkencileridirDört kurucumuzun arkasında ise, dönemin önemli ve itibarlı şahsiyetlerinden oluşan 50 kişilik bir müteşebbis heyet mevcuttur.

Galeri

Spor Kategorileri

Yelken

Yelken

Yüzme

Yüzme

Hizmetler

İletişim Bilgileri

Telefon Numarası Telefon: 02163360633

Internet Adresi İnternet Adresi: www.istanbulyelken.org.tr

Adres Adres: FENERBAHÇE MAH. ALARA SOK. NO:12-14-16-18 KADIKÖY / ISTANBUL

İSTANBUL / KADIKÖY / FENERBAHÇE / FENERBAHÇE MAH.

Konum

Yorumlar ()

Yükleniyor

Spor Merkezleri